Eerste Hulp duo B & B kan onderstaande "Op Maat" cursussen verzorgen:

Eerste Hulp duo B & B werkt met bevoegde instructeurs erkend door:

Cursussen �Op Maat� houdt in dat in overleg bepaald wordt welke stof, op welke plaats, in welk tijdsbestek aangeboden wordt. De lessen zijn volgens de nieuwste Nederlandse en Europese richtlijnen.
NRR: www.reanimatieraad.nl
ECR: www.erc.eduEerste Hulp bij Ongelukken (aan volwassenen)

Als u wilt weten wat u moet doen als iemand plotseling in elkaar zakt, zich verslikt, een been breekt of bijvoorbeeld een bloeding krijgt, dan zou het volgen van een cursus Eerste Hulp bij Ongelukken u daarbij kunnen helpen. U leert in woord, beeld en praktijk stap voor stap wat u moet doen en waarom!

De cursus is voor mensen van 16 jaar en ouder en omvat de volgende onderwerpen:

De cursus kan op maat gegeven worden.

Kosten afhankelijk van de duur en plaats.

Na afloop dienen de cursisten een examen af te leggen dat door een arts/verpleegkundige en een andere instructeur dan degene die de cursus geeft wordt afgenomen.


Eerste Hulp aan kinderen voor mensen zonder EHBO-diploma

Iedereen die zelf kinderen heeft of er in zijn werksituatie mee omgaat weet dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Om op zo'n moment te kunnen handelen is deze cursus aan te bevelen.

De cursus richt zich op twee leeftijdsgroepen:

De cursus is geschikt voor:

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Kosten op aanvraag.


Eerste Hulp aan kinderen voor mensen met EHBO-diploma

Iedereen die zelf kinderen heeft of er in zijn werksituatie mee omgaat weet dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Om op zo'n moment te kunnen handelen is deze cursus aan te bevelen.

De cursus richt zich op twee leeftijdsgroepen:

Na het volgen van de herhalingscursus dient de eerste hulpverlener te voldoen aan de eisen om in het bezit te komen van de module-verklaring Eerste Hulp aan Kinderen.

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Kosten op aanvraag.


Jeugd EHBO A

Als er een ongeluk gebeurt is het belangrijk dat je weet wat je moet doen. En natuurlijk geldt hier: “Jong geleerd is oud gedaan”.

De cursus is voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen.

De inhoud van de cursus bestaat uit:

De duur van deze cursus gaat in onderling overleg en wordt afgesloten met een examen waarna de leerlingen een diploma ontvangen.

Kosten op aanvraag.


Jeugd EHBO B

Deze opleiding is een vervolg op Jeugd EHBO A.

Toelatingseisen: Jeugd tussen de 13 en 15 jaar.

Inhoud van de cursus:

Zij werken in groepjes aan de hand van thema's (onderwerpen zie Jeugd EHBO – A). De antwoorden van de opdrachten zijn te vinden in het cursusboek en/of op internet.

Hun bevindingen dienen zij doormiddel van presentaties aan de medeleerlingen te laten zien.

De duur van deze cursus gaat in onderling overleg en wordt afgesloten met een examen waarna de leerlingen een diploma ontvangen.

Kosten op aanvraag.


Reanimatie aan kinderen (PBLS)

Gelukkig komen circulatiestoornissen bij baby's en kinderen heel weinig voor. Toch kan het nuttig zijn om in zo'n zeldzame situatie enigszins voorbereid te zijn.

Zo'n cursus kan nuttig zijn voor voor (gast)ouders, grootouders, maar ook voor personeel van peuterspeelzalen, kinderdagopvang en scholen. Om zoveel mogelijk praktische ervaring op te doen wordt getracht de groepen niet groter te maken dan acht personen.

Deze cursus kan in combinatie met het leren omgaan met de Automatische Externe Defibrilator (AED) en is niet groter dan zes personen.

U leert in deze cursus:

Aan het eind van de cursus krijgen de cursisten een module-aantekening op het EHBO-diploma

Prijs van de cursus is afhankelijk van de plaats en de inhoud van de cursus.


Reanimatie aan volwassenen (BLS)

Gelukkig hoeft u niet elke dag te reanimeren. Toch komt het relatief veel voor in Nederland, namelijk 200 à 300 keer per week. Daarom is er veel behoefte aan “geschoolde” hulpverleners. Tegenwoordig is bij veel beroepen/bedrijven verplicht een cursus BHV te volgen. Behoort u niet tot die groep, maar wilt u toch in staat zijn om te kunnen helpen in zo'n situatie, dan is deze cursus zeker aan te bevelen.

BLS staat voor Basic Life Support. U leert de basishandelingen, die nodig zijn om de kans te vergroten dat het slachtoffer weer zelfstandig verder kan leven.

Deze cursus kan in combinatie met het leren omgaan met de Automatische Externe Defibrilator (AED) en is niet groter dan zes personen.

U leert in deze cursus:

Aan het eind van de cursus krijgen de cursisten een module-aantekening op het EHBO-diploma

Kosten op aanvraag.


Automatische Externe Defibrilator (AED)


Dit apparaat kan gebruikt worden indien het slachtoffer een circulatiestilstand heeft. Dit houdt in, dat het hart geen bloed meer door het lichaam pompt. In 80 tot 90 % van de gevallen is kamerfibrileren de oorzaak van de stilstand. Om een eind te maken aan deze ongewenste situatie is het toedienen van een stroomstoot met de AED in combinatie met het reanimeren een oplossing. Hoe eerder u een slachtoffer, met een circulatiestilstand, met de AED een stroomstoot kunt toedienen, hoe groter de kans is dat het hartritme weer zelfstandig op gang komt.

Hoe eerder u een slachtoffer, met een circulatiestilstand, met de AED een stroomstoot kunt toe dienen, hoe groter de kans is, dat het hartritme weer zelfstandig op gang komt.

U leert in deze cursus:

De instructies zijn volgens de nieuwste Nederlandse en Europese richtlijnen (NRR en ECR).

Na afloop van de cursus krijgen de cursisten een certificaat of een module-aantekening afhankelijk van de vooropleiding (bijvoorbeeld bij een geldig EHBO-diploma).

De groep cursisten bestaat uit maximaal zes cursisten.

Kosten op aanvraag.


Basisopleiding Bedrijfshulpverlener (BHV)

Of het nu een groot of een klein bedrijf betreft.Een werkgever dient er voor te zorgen, dat voldoende bedrijfshulpverleners tijdens het werk aanwezig zijn. Zij zijn namelijk de eerste schakel in de Eerste Hulp aan slachtoffers en betrokkenen.

Het is zowel een theoretische als een praktische cursus.

Denk hierbij aan: hoe een beginnende brand te blussen of een slachtoffer te reanimeren!

U leert in een cursus:

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met een brandinstructeur en eventueel collega- instructeurs Eerste Hulp.

Deze cursus wordt afgesloten met een theoretisch en een praktisch examen.

Kosten op aanvraag.


Workshops

Als u een ouderavond/ledenvergadering hebt van de peuterspeelzaal, basisschool, kinderopvang kunnen wij een avond verzorgen over Eerste Hulp aan kinderen.

Wij doen dit aan de hand van foto's van ongevalssituaties van uw eigen locatie.

Ook kunnen wij een voorlichtingsavond verzorgen voor kraamverzorgsters, leidsters kinderdagopvang, peuterspeelzaal en leerkrachten van de basisschool.

Onderwerpen kunnen zijn:

Kosten op aanvraag.